W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie CENTRUM  HANDLOWEGO
OMNI CENTRUM w Płocku , a także w celu zachowania porządku, Dyrekcja Centrum uprzejmie prosi
o przestrzeganie następujących zasad:

 1. Na terenie OMNI CENTRUM nie jest dozwolone:
 • wprowadzanie rowerów, łyżworolek, deskorolek i jazda na tych urządzeniach;
 • wprowadzanie zwierząt;
 • handel obnośny, rozprowadzanie prospektów i ulotek reklamowych, organizowanie zgromadzeń i występów artystycznych bez pisemnej zgody Dyrekcji OMNI CENTRUM;
 • fotografowanie i filmowanie obiektu bez zgody Dyrekcji OMNI CENTRUM;
 • używanie wózków towarowych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem;
 • palenie wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami;
 • spożywanie alkoholu poza lokalami gastronomicznymi;
 • zastawianie, blokowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.

 

 1. Nie jest dozwolone, aby na terenie OMNI CENTRUM przebywały osoby:
 • w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
 • zachowujące się niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
 • mające negatywny wpływ na funkcjonowanie i wizerunek OMNI CENTRUM;
 • powodujące bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla ludzi lub obiektu.

Wymienione wyżej osoby zobowiązane są opuścić obiekt na wezwanie ochrony OMNI CENTRUM. Niezastosowanie się do wezwania będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu, obowiązującego
na terenie OMNI CENTRUM w Płocku i skutkować może użyciem odpowiednich środków w celu wyegzekwowania jego postanowień.

W przypadku odnotowania w/w nieprawidłowości prosimy o pilny kontakt:

 • Dyrekcja OMNI CENTRUM w Płocku tel. +48 532 951 082
 • Biuro ochrony 785 565 196

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest PŁOCK RETAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
(NIP: 5272990781). Z Administratorem można skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane.osobowe@omni-centrum.pl, listownie – pod adresem ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, telefonicznie:
+48 532 951 082. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. f) RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zapewnieniu ochrony osób i mienia.